Przetargi

INFORMUJEMY, ŻE PRZETARG ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY W DNIU 6.09.2023 o godz. 14.00. Poniżej informacja o wyborze wykonawcy.

23.09.11 KAWIKS dz. 3.2 Informacja o wyb Wykonawcy

 

 

 

Zapraszamy do udziału w przetargu, którego przedmiotem jest kompleksowa realizacja kampanii reklamowej współfinansowanej ze środków UE – zgodnie z treścią niniejszego Zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytanie”, z uwzględnieniem załączników do niniejszego Zapytania, w tym: przygotowanie  i realizacja zadań szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego – Plan finansowy Operacji wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym ( I- II etapy).

 

23.08.22 PPHU Kawiks…. Zapytanie ofertowe dz.3.2